INTRACOM RIVERSIDE

Đăng ký nhận bảng giá chính thức từ chủ đầu tư
x

Phụ Lục Hợp Đồng

Phụ lục 03

BẢNG TỔNG HỢP DỊCH VỤ TÒA NHÀ

Kèm theo HĐMB số: …../…../HĐMB_INTRACOMRIVESIDE ký ngày    tháng năm 2017 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông và Khách hàng

STT

Dịch vụ tại tòa nhà Intracom Riverside

1

Chi phí nhân sự

2

Phí quản lý thực hiện công tác quản lý điều hành

3

Dịch vụ an ninh 24/7 ( bảo vệ tòa nhà, trực tuần tra, …)

4

Chi phí Văn phòng (nước, Văn phòng phẩm, điện thoại, bảo dưỡng thiết bị văn phong, quan hệ cộng đồng, …)

5

Dịch vụ làm sạch (Vệ sinh, thu dọn rác thải, chăm sóc cây cảnh, ….)

6

Chi phí năng lượng (hệ thống chung, thang máy, quạt….

 

BÊN BÁN

BÊN MUA

 

 

 

Đăng ký thông tin ngay


Hotline tư vấn trực tiếp

0943286263

<<1 2
Tin tức nổi bật

Đối tác

0943286263