INTRACOM RIVERSIDE

Đăng ký nhận bảng giá chính thức từ chủ đầu tư
x

Mẫu Hợp Đồng Mua Bán

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 


HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO TẦNG

Số: ……/2017/HĐMB_INTRACOM RIVERSIDE

 

Căn cứ:

 • Bộ Luật Dân sự số 91/2015QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản  hướng dẫn thi hành;
 • Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014 ngày 25/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17/11/ 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
 • Nghị định số 99/2015/NĐ – CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;
 • Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 • Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;
 • Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016;
 • Quyết định mã hóa tên dự án Intracom Riverside
 • Căn cứ đơn đăng ký mua nhà của Khách hàng
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên tham gia ký kết hợp đồng này

 

 

 

 

 

         Hôm nay, ngày .... tháng .... năm ..... tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, chúng tôi gồm:

I.      CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

(Sau đây gọi tắt là “Bên Bán”)

 • Địa chỉ: Tòa nhà Intracom, Lô C2F, Cụm Công nghiệp Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
 • VPGD: Tầng 24, tòa nhà Intracom, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 04.37914111                   Fax: 04.37914112
 • MST          : 0101911295
 • Tài khoản:  26010000737491 - Ngân hàng BIDV - Chi Nhánh Tây Hà Nội          
 • Đại diện:……………………………..                      Chức vụ: ……………………………...

II.    ÔNG: …………….

         (Sau đây được gọi tắt là “Bên Mua”)

-        Ngày sinh:  ……………………    

-        CMND số: …………………….. do Công an…………………ngày ……………………   

-        HKTT: ……………………….

-        Địa chỉ liên hệ: ………………………….

-        Điện thoại: ‎………………………………

Trên tinh thần tự nguyện, hai bên đã thỏa thuận thống nhất ký kết hợp đồng này với các điều kiện và điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1: CÁC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Các cụm từ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

 • “Hợp đồng”: là Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư cao tầng này và toàn bộ các phụ lục đính kèm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đối với hợp đồng này do các bên lập và ký kết trong quá trình thực hiện hợp đồng ;

1.2    “Các bên”: là gồm Bên Bán và Bên Mua.

1.3    “Chủ đầu tư”: Là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông;

1.4.   “Khu Chung cư INTRACOM RIVERSIDE”: Là Khu nhà ở cao tầngthuộc dự án Khu Văn phòng, dịch vụ công cộng và nhà ở bán tại xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông làm chủ đầu tư;

1.5    “Tòa nhà”: là toàn bộ nhà chung cư nơi có căn hộ thuộc dự án Intracom Riverside do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông làm chủ đầu tư bao gồm các căn hộ, diện tích kinh doanh, thương mại … và các công trình tiện ích chung của tòa nhà chung cư kể cả phần khuôn viên (Nếu có);

1.6    “Căn hộ”:là Căn hộ được xây dựng theo cấu trúc kiểu khép kín theo thiết kế đã được phê duyệt thuộc tòa nhà chung cư do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông đầu tư xây dựng với các đặc điểm được mô tả tại Điều 2 của Hợp đồng này;

1.7    “Giá bán căn hộ”: là Giá trị căn hộ được quy định tại Điều 3 của Hợp đồng;

1.8    “Chủ hộ”:là cá nhân hoặc tổ chức trực tiếp ký kết hợp đồng mua bán căn hộ chung cư cao tầng thuộc Tòa nhà với Chủ đầu tư hoặc là người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định pháp luật.

1.9    “Diện tích sử dụng căn hộ”: là phần diện tích sử dụng riêng của Căn hộ được tính theo kích thước thông thủy, và được ghi vào giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Gọi tắt là Giấy chứng nhận) cấp cho Bên Mua,bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong Căn hộ và diện tích ban công, lô gia (Nếu có) gắn liền với Căn hộ đó; không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các Căn hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trong trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ đã được phê duyệt;

1.10 “Sở hữu chung”: là các diện tích và hạng mục thiết bị thuộc sở hữu, sử dụng chung của Nhà Chung cư theo quy định của pháp luật và được thỏa thuận cụ thể tại Khoản 3, Điều 11 của HĐ này;

1.11 “Sở hữu riêng”:

-        Sở hữu riêng của Bên Mua:Như được quy định tại khoản 1, Điều 11 của Hợp đồng này;

-        Sở hữu riêng của chủ đầu tư : Như được quy định tại khoản 2, Điều 11 của Hợp đồng này;

1.12 “Hoàn thành xây dựng”: là việc xây dựng tòa nhà hoàn thành khi Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng đã ký kết biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng

1.13Hội nghị nhà chung cư”: nghĩa là một Hội nghị phải có sự tham gia của ít nhất 50% các chủ hộ hoặc đại diện có thẩm quyền của các chủ hộ để bầu chọn ra các thành viên của Ban Quản trị, quyết định các trách nhiệm của mỗi thành viên và thông qua Nội quy chung hoặc bất cứ sửa đổi nào đối với Nội quy chung. Đại diện mỗi chủ hộ sở hữu 01 (một) căn hộ sẽ có 01 (một) phiếu bầu trong hội nghị;

1.14“Đặc điểm của căn hộ” : Là đặc điểm của Căn hộ được quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này;

1.15Nội quy chung cư”: nghĩa là Nội quy chung của tòa nhà và/hoặc Quy chế quản lý, sử dụng tòa nhà chung cư Intracom Riverside, là phụ lục số 02 của Hợp đồng này, và có hiệu lực kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao nhà cho chủ hộ cho đến khi được thông qua hoặc sửa đổi bởi Hội nghị nhà chung cư theo từng thời điểm. Bất cứ lúc nào, nội quy chung của Tòa nhà có thể được thay thế theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư được tổ chức. Sau khi thông báo trước bằng văn bản cho chủ hộ và được sự thống nhất với chủ hộ thì bản Nội quy này có thể được bên bán điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật;

1.16Ngày bàn giao”: là ngày Chủ đầu tư chính thức bàn giao căn hộ chung cư quy định tại Điều 2 Hợp đồng được nêu trong Thông báo bàn giao;

1.17Ban quản trị nhà chung cư”: là người đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu và những người sử dụng trong quá trình sử dụng nhà chung cư, do Hội nghị nhà chung cư bầu ra, bao gồm đại diện các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và đại diện Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý nhà chung cư này.

1.18Công ty quản lý vận hành nhà chung cư” là doanh nghiệp thực hiện việc quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, cung cấp các dịch vụ cho nhà chung cư, bảo trì nhà chung cư và thực hiện các công việc khác theo hợp đồng ký với Ban quản trị nhà chung cư.

1.19Luật nhà ở”: nghĩa là Luật nhà ở được Quốc Hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

1.20 “Bảo trì nhà chung cư” là việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất phần diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung thuộc nhà chung như nhằm duy trì chất lượng nhà chung cư;

1.21 “Bảo hành nhà” là việc khắc phục, sửa chữa, thay thế các hạng mục được liệt kê cụ thể tại Điều 8.2 của Hợp đồng khi bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành sử dụng không bình thường mà không phải do lỗi của người sử dụng Căn hộ gây ra trong khoảng thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật nhà ở và theo thỏa thuận trong hợp đồng;

1.22 “Diện tích sàn xây dựng” là diện tích được tính từ tim tường bao, tường ngăn Căn hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn hộ;

1.23Ngày bàn giao” được quy định tại khoản 1 Điều 8 Hợp đồng này. Bên Bán có trách nhiệm bàn giao Căn hộ cho Bên Mua dự kiến vào ngày 30 tháng 12 năm 2019

ĐIỀU 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CĂN HỘ MUA BÁN

Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua căn hộ chung cư như sau:

 • Đặc điểm của Căn Hộ mua bán:
 • Căn hộ số: ……………
 • Tầng: ……………….
 • Thuộc tòa nhà  Tháp B Dự án Intracom Riverside, Nhà Chung Cư, xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
 • Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ là: …………….. m2 (bằng chữ: ………………….) được tính theo kích thước thông thủy (gọi chung là Diện Tích Thông Thủy) theo quy định tại Điều 1.9 của Hợp Đồng này và là căn cứ để tính tiền Giá Bán Căn Hộ quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng.
 • Hai bên nhất trí rằng, Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi tại điểm này chỉ là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi trong giới hạn2% theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao Căn Hộ thì Hai bên không phải điều chỉnh lại giá bán Căn hộ. Nếu diện tích sử dụng Căn hộ lớn hơn 2% theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn hộ thì Hai bên sẽ phải điều chỉnh giá bán Căn hộ theo diện tích thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao Căn hộ;
 • Trong Biên bản bàn giao Căn Hộ, hai bên nhất trí sẽ ghi rõ Diện Tích Thông Thủy thực tế khi bàn giao Căn Hộ, diện tích chênh lệch (tăng hoặc giảm) so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng (nếu có). Biên bản bàn giao căn hộ là một bộ phận không thể tách rời của Hợp Đồng.
 • Khoản 1.22 Điều 1 của Hợp Đồng;
 • Phần ngoài căn hộ: Xây trát hoàn thiện, sơn, lắp đặt cửa đi, cửa sổ;
 • Phần trong căn hộ: Trát phẳng bên trong căn hộ, sơn, gạch lát nền, lắp đặt hệ thống thiết bị vệ sinh, đèn chiếu sáng, lắp đặt hệ thống cơ sở (để đầu chờ các thiết bị) điện nước, internet, điện thoại, cáp truyền hình.
 • Mục đích sử dụng Căn Hộ: dùng để ở. Trường hợp mua căn hộ gắn liền với phần diện tích nhà để kinh doanh theo thiết kế được duyệt tại tầng 01 (Một) của nhà chung cư thì các bên ghi rõ mục đích sử dụng để ở và kinh doanh.
 • Đặc điểm về đất xây dựng Tòa Nhà có Căn Hộ: Thuộc lô đất có  ký hiệu III.B1 – CT khu tái định cư Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh.
 • Chất lượng công trình Căn hộ
 • Bên Bán cam kết bảo đảm chất lượng công trình Tòa nhà và Căn hộ nêu tại khoản 2.1, Điều 2 Hợp đồng này theo đúng yêu cầu trong thiết kế công trình và sử dụng đúng các vật liệu xây dựng Căn hộ.
 • Tiến độ xây dựng: Hai bên thống nhất Bên Bán có trách nhiệm thực hiện việc xây dựng Căn hộ  như sau :

- Giai đoạn 1: Đổ xong bê tông tầng 10

- Giai đoạn 2: Đổ xong bê tông tầng 25

- Giai đoạn 3: Cất nóc tầng 39

- Giai đoạn 4: Hoàn thiện

         Bên Bán phải thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở tại Tòa nhà của Bên Mua theo đúng quy hoạch, thiết kế, nội dung, tiến độ dự án đã được phê duyệt và bảo đảm chất lượng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do Nhà nước quy định.

 1. Bên Bán chỉđược phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó.

 

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHÍ QUẢN LÝ

3.1   Giá trị hợp đồng:

STT

DIỆN TÍCH

(tạm tính)

ĐƠN GIÁ

(đồng/m2)

Tổng giá trị HĐ trước VAT

VAT (10%)

PHÍ BẢO TRÌ

(2%)

Tổng giá trị HĐ đã bao gồm VAT và phí bảo trì

1

……

………..

…………

………….

………

…………..

 

Tổng giá trị Hợp đồng:

-        Bằng số: …………… đồng

-        Bằng chữ: ……………………….

-       Giá trị Hợp đồng trên đã bao gồm: Tiền sử dụng đất; VAT và Phí bảo trì 2%

-        Giá trị Hợp đồng trên không bao gồm khoản lệ phí trước bạ, phí và chi phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cho bên mua, các khoản lệ phí và chi phí này do bên mua chịu trách nhiệm thanh toán, Chi phí kết nối, lắp đặt các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho Căn hộ gồm: dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình và các dịch vụ khác mà Bên Mua sử dụng cho riêng căn hộ, Phí quản lý vận hành nhà chung cư hàng tháng. Kể từ ngày bàn giao căn hộ cho Bên Mua, Bên Mua có trách nhiệm thanh toán phí quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định;

-        Giá trị Hợp đồng là giá trị tạm tính và sẽ được quyết toán theo diện tích thực tế tại thời điểm bàn giao

3.2    Phí quản lý hàng tháng

Các khoản phí Quản lý hàng tháng sẽ được thu đối với Chủ hộ và/hoặc những người sử dụng khác bắt đầu từ ngày bàn giao Căn hộ. Chủ hộ (và/hoặc những người được Chủ hộ ủy quyền trả thay cho Chủ hộ) phải trả phí Quản lý hàng tháng theo tỷ lệ đối với diện tích của Căn hộ thuộc sở hữu của Chủ hộ đó;

 

ĐIỀU 4: TIẾN ĐỘ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Tiến độ thanh toán: Bên Mua sẽ thanh toán giá trị Hợp đồng cho bên Bán theo tiến độ cụ thể như sau:

Đợt

Thời hạn thanh toán

Tỉ lệ (%)

Số tiền thanh toán (VNĐ)

Đợt 1

Ngay sau khi ký HĐMB

20% Giá bán và Thuế GTGT tương ứng

……………..

Đợt 2

Đổ xong bê tông sàn tầng 10 của Nhà Chung cư.

15% Giá bán và Thuế GTGT tương ứng

………………

Đợt 3

Đổ xong bê tông sàn tầng 25 của Nhà Chung cư.

15% Giá bán và Thuế GTGT tương ứng

…………….

Đợt 4

Cất nóc sàn tầng 39 Của Nhà Chung cư

10% Giá bán và Thuế GTGT tương ứng

………………

Đợt 5

Hoàn thiện Căn hộ.

10% Giá bán và Thuế GTGT tương ứng

………….

Đợt 6

Theo thông báo bàn giao căn hộ của bên bán

25% Giá bán và Thuế GTGT tương ứng + Kinh phí bảo trì

…………….

Đợt 7

Theo thông báo của bên bán về việc bàn giao giấy chứng nhận được cấp cho Bên Bán

5% Giá bán và Thuế GTGT tương ứng

………….

 

 4.2.Thời hạn thanh toán Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Trong TòaNhà:

 1. Bên Mua cónghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán toàn bộ Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Trong Tòa Nhà cho Bên Bán theo Thông báo bàn giao Căn Hộ của BênBán.
 2. CácBênnhấttrírằng,trongthờihạn07(bảy)ngàykểtừngàythuKinhPhíBảo TrìPhầnSởHữuChungTrongTòaNhàcủaBênMuahoặccủadiệntíchkhác trong Tòa Nhà, Bên Bán cótrách nhiệm gửi khoản tiền này vào tài khoản tiền gửitiếtkiệmmởtạiNgânhàngthươngmạiđanghoạtđộngtạiViệtNamđểtạm quảnlývàthôngbáochocơquanquảnlýnhàởcấptỉnhnơicóTòaNhàbiết.
 3. Trongthờihạn07(bảy)ngàykểtừngàykểtừngàyBanquảntrịnhàchungcư đượcthànhlập,BênBáncótráchnhiệmbàngiaokhoảnKinhPhíBảoTrìPhần SởHữuChungTrongTòaNhà(baogồmcảlãisuấttiềngửi)choBanQuảnTrị đểthựchiệnquảnlý,sửdụngtheoquyđịnhcủaphápluậtvàcóthôngbáocho cơquanquảnlýnhàởcấptỉnhnơicóTòaNhàbiết.TrườngHợpBênBánkhông bàngiaokhoảnkinhphínàythìBanQuảnTrịNhàChungCưcóquyềnyêucầu ỦybannhândânthànhphốHàNộithựchiệncưỡngchếbuộcBênBánphảibàn giao.

4.3. Phương thức thanh thoán:

Các khoản thanh toán theo lịch nêu trên được thực hiện bằng nộp tiền mặt tại trụ sở của Bên Bán hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán theo nội dung sau:

 • Tài khoản số : 26010000737491

-        Tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tây Hà Nội

-        Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông

-        Nội dung thanh toán: Nộp tiền cho Hợp đồng số …../…./HĐMB_INTRACOMRIVERSIDE của Ông …………………..

Tất cả các khoản phí Ngân hàng, phí chuyển khoản hoặc các khoản phí tương tự phải trả hoặc phải tính trên khoản thanh toán sẽ do Bên Mua chịu. 

Thời điểm xác định Bên Mua đã thanh toán tiền là thời điểm Bên Bán xuất phiếu thu ghi nhận về khoản tiền đã nhận thanh toán của Bên Mua (nếu Bên Mua thanh toán bằng tiền mặt) hoặc số tiền chuyển khoản đã ghi có vào tài khoản của Bên Bán (nếu Bên Mua thanh toán bằng chuyển khoản

 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

Theo quy định của Hợp đồng này, các bên có trách nhiệm và cam kết như sau:

5.1. Quyền của Bên Bán:

 1. Yêu cầu Bên Mua trả tiền mua Căn Hộ theo đúng thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp Đồng và được tính lãi suất trong trường hợp Bên Mua chậm thanh toán theo tiến độ thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp Đồng. Việc tính lãi suất chậm thanh toán được quy định cụ thể tại Điều 15.1 của Hợp Đồng này;
 2. Yêu cầu Bên Mua nhận bàn giao Căn Hộ theo đúng thời hạn thỏa thuận ghi trong Hợp Đồng;
 3. Được bảo lưu quyền sở hữu Căn Hộ và có quyền từ chối bàn giao Căn Hộ hoăc bàn giao bản chính Giấy Chứng Nhận của Bên Mua cho đến khi Bên Mua hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán tiền theo thỏa thuận trong Hợp Đồng;
 4. Được quyền thay đổi trang thiết bị, vật liệu xây dựng công trình Nhà Chung Cư có giá trị chất lượng tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng; trường hợp thay đổi trang thiết bị, vật liệu hoàn thiện bên trong Căn Hộ thì phải có sự thỏa thuận của Bên Mua;
 5. Thực hiện các quyền và trách nhiệm của Ban quản trị Nhà Chung Cư trong thời gian chưa thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư; ban hành và chỉnh sửa Bản Nội Quy Nhà Chung Cư; thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư; lựa chọn và ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý, vận hành nhà chung cư để quản lý vận hành Nhà Chung Cư kể từ khi đưa Nhà Chung Cư vào sử dụng cho đến khi Ban quản trị Nhà Chung Cư được thành lập;
 6. Được quyền yêu cầu Bên Mua nộp phạt vi phạm hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc phải bồi thường trong Hợp Đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 7. Được quyền yêu cầu Bên Mua cung cấp đầy đủ các giấy tờ, nộp phí và lệ phí để làm thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua theo quy định của pháp luật, Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Bán mà Bên Mua không nộp đầy đủ các giấy tờ theo thông báo thì coi như Bên Mua tự nguyện đi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận. Khi Bên Mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì Bên Bán phải hỗ trợ và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về Căn hộ mua bán cho Bên Mua; Để tránh hiểu nhầm, trong mọi trường hợp Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí và bất kỳ khoản thuế nào khác theo quy định cho việc xin cấp Giấy chứng nhận. 
 8. Được toàn quyền sở hữu, sử dụng, quản lý, kinh doanh, khai thác đối với Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán như quy định, nhưng vẫn phù hợp với thiết kế được phê duyệt và quy định của Pháp luật;
 9. Được toàn quyền sở hữu đối với Căn Hộ và có các quyền hợp pháp khác đối với Căn Hộ cho đến thời điểm hoàn thành việc bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua;
 10. Được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Dự án cho Chủ Đầu Tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh (nếu có nhu cầu) nhưng phải đảm bảo quyền lợi của Bên Mua. Việc chuyển nhượng phải được Bên Mua và cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản.
 11. Thực hiện các quyền khác được quy định tại Hợp Đồng này và các phụ lục kèm theo.

5.2. Nghĩa vụ của Bên Bán:

a)      Cung cấp cho Bên Mua các thông tin chính xác về quy hoạch chi tiết, thiết kế nhà chung cư và thiết kế Căn Hộ đã được phê duyệt. Cung cấp cho Bên Mua kèm theo Hợp Đồng 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ, 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng nhà có Căn Hộ;

b)     Thiết kế diện tích, mặt bằng Căn Hộ và thiết kế công trình hạ tầng tuân thủ quy hoạch và các quy định của pháp luật về xây dựng. Thiết kế diện tích, mặt bằng Căn Hộ sẽ không bị thay đổi, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo thỏa thuận giữa Bên Mua và Bên Bán và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

 1. Đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật và mỹ thuật Nhà Chung Cư theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và đảm bảo khi nhận bàn giao nhà, Bên Mua phải sinh hoạt được bình thường;
 2. Bảo quản Căn Hộ trong thời gian chưa giao nhà ở cho Bên Mua; thực hiện bảo hành Căn Hộ và Nhà Chung Cư theo quy định tại Điều 8.2 của Hợp Đồng;
 3. Bàn giao Căn Hộ và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến Căn Hộ cho Bên Mua theo đúng thời hạn thỏa thuận trong Hợp Đồng và bảo vệ thông tin của Bên Mua, không được phép thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Bên Mua cho Bên thứ ba khác khi chưa được sự đồng ý của Bên Mua trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;
 4. Hướng dẫn và hỗ trợ Bên Mua ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp điện nước, viễn thông, truyền hình cáp….;
 5. Nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến việc bán Căn Hộ theo quy định của pháp luật;
 6. Tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư nơi có Căn Hộ bán; thực hiện các nhiệm vụ của Ban quản trị Nhà Chung Cư khi Nhà Chung Cư chưa thành lập được Ban quản trị;
 7. Hỗ trợ Bên Mua làm các thủ tục thế chấp Căn Hộ đã mua tại tổ chức tín dụng khi có yêu cầu của Bên Mua;
 8. Nộp phạt vi phạm Hợp Đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Mua khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường trong Hợp Đồng hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 9. Cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để Bên Mua kiểm tra thực tế công trình;
 10. Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, trừ trường hợp người mua, tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
 11. Nộp Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư theo quy định của pháp luật đối với Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán và chuyển toàn bộ kinh phí bảo trì đã thu của Bên Mua vào tài khoản tại ngân hàng, tự chịu trách nhiệm quản lý sử dụng hoặc giao cho Ban quản trị nhà chung cư quản lý sử dụng theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này;
 12. Ký thỏa thuận cấp bảo lãnh với Ngân hàng có đủ năng lực theo danh sách thuộc danh sách do Ngân hàng nhà nước công bố và gửi bản sao Cam kết bảo lãnh cho Bên Mua khi ký kết Hợp Đồng Mua Bán;

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

Theo quy định của Hợp đồng này, các bên có trách nhiệm và cam kết như sau:

6.1. Quyền của Bên Mua:

 1. Nhận bàn giao Căn Hộ quy định tại Điều 2 của Hợp Đồng này có chất lượng với các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu xây dựng mà các bên đã thỏa thuận kèm theo Hợp Đồng và hồ sơ Căn Hộ theo đúng thỏa thuận trong Hợp Đồng này.
 2. Được sử dụng 02 chỗ để xe động cơ 2 bánh, xe động cơ ba bánh trong bãi đỗ xe của Tòa nhà tại phần diện tích thuộc sở hữu chung được sử dụng để làm bãi đỗ xe. Bên mua phải trả phí trông xe cho đơn vị cung cấp dịch vụ giữ xe. Việc bố trí chỗ để xe ô tô của khu nhà chung cư phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiêncho các chủ sở hữu nhà chung cư trước sau đó mới dành chỗ để xe công cộng;
 3. Yêu cầu Bên bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Pháp luật (Trừ trường hợp Bên Mua tự nguyện thực hiện thủ tục này).
 4. Trong trường hợp khi đủ điều kiện  cấp giấy chứng nhận, Bên bán sẽ thông báo cho Bên Mua về việc nộp các giấy tờ liên quan để Bên Bán làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu về căn hộ cho Bên Mua theo quy định của pháp luật hiện hành;
 5. Trong thời hạn 30(ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Bán mà Bên Mua không nộp đầy đủ các giấy tờ theo thông báo của Bên Bán, thì coi như Bên Mua tựnguyện đi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận. Bên Bán sẽ hỗ trợ và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về Căn hộ mua bán cho Bên Mua khi Bên Mua có văn bản yêu cầu theo quy định của Pháp luật;
 6. Được toàn quyền sở hữu, sử dụng và thực hiện các giao dịch đối với Căn Hộ đã mua theo quy định của pháp luật, đồng thời được sử dụng các dịch vụ hạ tầng do doanh nghiệp dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua Bên Bán sau khi nhận bàn giao Căn Hộ theo quy định về sử dụng các dịch vụ hạ tầng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ;
 7. Nhận Giấy Chứng Nhận sau khi đã thanh toán đủ 100% Giá Bán Căn Hộ (bao gồm: giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng và Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư và Giá Trị Của Phần Diện Tích Chênh Lệch (nếu có)) và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến Căn Hộ theo thỏa thuận trong Hợp Đồng và theo quy định của pháp luật;
 8. Yêu cầu Bên Bán hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của Nhà Chung Cư nơi có Căn Hộ mua bán theo đúng nội dung, tiến độ Dự án đã được phê duyệt;
 9. Yêu cầu Bên Bán cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế công trình;
 10. Có quyền từ chối nhận bàn giao căn hộ nếu không đáp ứng các đặc điểm như quy định tại Điều 2.3 và diện tích sử dụng Căn hộ thực tế chênh lệch không quá 5% so với diện tích căn hộ ghi trong hợp đồng này
 11. Yêu cầu Bên Bán nộp kinh phí bảo trì sau khi ban quản trị tòa nhà được thành lập để thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật và có thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh biết;
 12. Yêu cầu Bên Bán tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị nhà chung cư nơi có Căn Hộ mua bán khi có đủ điều kiện thành lập Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của Bộ Xây dựng và Bản Nội Quy Nhà Chung Cư;
 13. Yêu cầu Bên Bán hỗ trợ thủ tục thế chấp Căn Hộ đã mua tại tổ chức tín dụng trong trường hợp Bên Mua có nhu cầu thế chấp Căn Hộ tại tổ chức tín dụng;
 14. Thực hiện các quyền khác được quy định trong Hợp Đồng và các Phụ lục kèm theo Hợp Đồng.

 

6.2. Nghĩa vụ của Bên Mua

 1. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền mua Căn Hộ, Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư và các khoản phải trả khác (nếu có) theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này theo tiến độ thanh toán căn cứ vào thông báo của bên bán. Việc  thay đổi thông tin của bên mua mà không thông báo cho Bên bán biết dẫn đến Bên Bán không gửi được thông báo thanh toán theo tiến độ đến Bên Mua, thì Bên Bán không chịu trách nhiệm;
 2. Nhận bàn giao Căn Hộ theo thỏa thuận trong Hợp Đồng;
 3. Kể từ ngày bàn giao Căn Hộ, Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Căn Hộ đã mua (trừ các trường hợp thuộc trách nhiệm bảo đảm sự hợp pháp của Căn Hộ và các trường hợp thuộc trách nhiệm bảo hành căn hộ của Bên Bán) và tự chịu trách nhiệm về việc mua, duy trì các hợp đồng bảo hiểm cần thiết đối với mọi rủi ro, thiệt hại liên quan đến Căn Hộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp với quy định của pháp luật;
 4. Kể từ ngày bàn giao Căn Hộ, kể cả trường hợp Bên Mua chưa vào sử dụng Căn Hộ thì Căn Hộ sẽ được quản lý và bảo trì theo nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư và Bên Mua phải tuân thủ các quy định được nêu trong Bản Nội Quy Nhà Chung Cư;
 5. Thanh toán các khoản thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật mà Bên Mua phải nộp như thỏa thuận tại Điều 7 của Hợp Đồng;
 6. Thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, thông tin liên lạc... và các khoản thuế, phí khác phát sinh theo quy định do nhu cầu sử dụng của Bên Mua;
 7. Thanh toán phí quản lý vận hành nhà chung cư và các chi phí khác theo thoả thuận quy định kể cả trường hợp Bên Mua không sử dụng Căn Hộ;
 8. Chấp hành các quy định của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản Nội Quy Nhà Chung Cư;
 9. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quản lý vận hành trong việc bảo trì, quản lý vận hành nhà chung cư;
 10. Sử dụng Căn Hộ đúng mục đích để ở theo quy định của Luật Nhà ở và theo thỏa thuận trong Hợp Đồng;
 11. Nộp phạt vi phạm Hợp Đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Bán khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường theo quy định trong Hợp Đồng hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 12. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quyết định&

  Đăng ký thông tin ngay


  Hotline tư vấn trực tiếp

  0943286263

<<1 2
Tin tức nổi bật

Đối tác

0943286263